środa, 10 stycznia 2018

Podejmij wyzwanie czytelnicze!

Szukacie niebanalnych postawnowień noworocznych? A może by tak zrobić coś dla siebie i czytać w 2018 roku jedną książkę tygodniowo? Uczniowie Miarki udowadniają, że to możliwe!

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Chcesz pisać i wydawać książki? Możesz!

5 stycznia gościem naszej szkoły była Joanna Jarczyk – mieszkająca w Bieruniu organistka i rysownik. Ucząc się w szkole średniej dwukrotnie została laureatką organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące konkursu literackiego „Na Skrzydłach Wyobraźni” – co, jak sama twierdzi, dodało jej odwagi i miało ogromny wpływ na jej decyzję o napisaniu i wydaniu swojej debiutanckiej powieści „Vide”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 1B humanistycznej, którzy dowiedzieli się, czym praca nad powieścią różni się od pisania opowiadań i jak zorganizować warsztat pracy tak, aby wszystkie wątki i postaci spójnie współgrały na kartach książki. Nasz gość zdradził im również kulisy współpracy z wydawnictwem, proces korekty, redakcji i publikacji książki. Najważniejszym przesłaniem, jakie pani Joanna miała dla młodych twórców było, aby nie bali się podejmować działań, które doprowadzą do realizacji ich marzeń – bo jak sama powiedziała, jest najlepszym przykładem tego, że chcieć to móc, wystarczy uwierzyć w siebie i realizować swoje pasje bez względu na wszystko.


czwartek, 21 grudnia 2017

Biblioteka życzy Wesołych Świąt!

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

wtorek, 5 grudnia 2017

Ogłaszamy 15. edycję konkursu "Na Skrzydłach Wyobraźni"Jeśli lubisz pisać wiersze, opowiadania, felietony, powieści, dzienniki WEŹ udział w XV jubileuszowym konkursie literackim na wiersz i małą formę prozą "Na skrzydłach wyobraźni"! Nie trzymaj swoich prac w przysłowiowej szufladzie, pokaż mam swoją pasję i talent.

Prace można składać w bibliotece szkolnej do 20. lutego 2017 roku lub wysyłać na nasz adres mailowybiblioteka.miarka@gmail.com.

Pod tym linkiem możesz pobrać regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2ArryIl

piątek, 24 listopada 2017

Biblioteka Miarki przyjazna uczniom!

Miło nam poinformować, że redakcja ogólnopolskiego miesięcznika "Biblioteka w Szkole" przyznała naszej szkolnej bibliotece certyfikat "Biblioteka przyjazna uczniom"

Dziękujemy! 
Staramy się dla Was, drodzy uczniowie


poniedziałek, 20 listopada 2017

Książka w obiektywie uczniów - konkurs fotograficzny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • I.1 Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Książka w obiektywie uczniów” jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64. 
 • I.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
 •  I.3 Celem przyświecającym konkursowi jest: - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, - propagowanie wśród młodzieży czytelnictwa, - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania - popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie wystawy pokonkursowej 
 • I.4 W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. 
 • I.5 Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: dla uczniów VI-VII klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 • I.6 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 


II. WARUNKI TECHNICZNE 

 • II.1 Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Prace przesłane cyfrowo powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi, gdzie dłuższy bok ma minimum 2400 pikseli. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); Nie będą akceptowane prace: • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
 • II.2 Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca. 
 • II.3 Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 
 • II.4 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny. Lub drogą elektroniczną mateusz.orszulski@ckziu.sosnowiec.pl /wraz z kartą zgłoszeniową/ 
 • II.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej. 1 
 • II.6 Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz wiek (drukowanymi literami). 
 • II.7 Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
 • II.8 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 
 • II.9 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. II.10 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 


III. TERMINY 

 • III.1 Termin nadsyłania prac mija dnia 8 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską). 
 • III.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 • III.3 Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
 • III.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 
 • III.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 20 grudnia 2017 roku.
 • III.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego www.ckziu.com

środa, 8 listopada 2017

Czytaj.pl

Miło nam poinformować, że nasza szkoła dołączyła do akcji Czytaj.pl, w której korzystając z aplikacji na smartfony można ściągnąc i przeczytać za darmo największe bestsellery ostatnich miesięcy. W szkole znajdziecie trzy plakaty z kodami QR do pobrania audiobooków lub ebooków.